Butikken


Hos oss vil du finne helseartikler for vanlige sykdommer, skader, velvære og komfort.

Hos oss kan vi tilby riktige produkter til deg som kunde, for best mulig å kunne bedre din helse og livskvalitet. Vi er helt produktnøytrale, og tilpasser oss etter dine behov og ønsker.

Vi har taushetsplikt og vil behandle alle opplysninger konfidensielt.

Hvem er vi?

Mange av de som kommer til oss har fått en dramatisk endring i sin livssituasjon. Felles for mange av dem er at de opplever et skrikende behov for mer informasjon og bistand til å finne og få tilpasset de hjelpemidlene de trenger. I tillegg opplever vi regelmessig at sykehus og leger ber oss om bistand.

Det som særpreger oss er at vi prioriterer å bruke mye tid sammen med den enkelte pasient, eventuelt også ektemake eller andre familiemedlemmer. For oss er det helt avgjørende at pasienten blir trygg i sin nye livssituasjon, slik at livskvaliteten blir opprettholdt. Dette er også grunnen til at vi har samtale- og prøverom, der man i fred og ro kan få den hjelp og oppfølging som er nødvendig.

Vi tilbyr produkter for forebygging av vanlige sykdommer og skader, samt helseartikler for trening, velvære og komfort. Vi i butikken og i den ortopediske avdelingen har taushetsplikt og vil behandle alle opplysninger konfidensielt.

 

 Utviklet av Effekt Media