Ortopediingeniør

Vi søker Ortopediingeniør til vår virksomhet, til å betjene vår avdeling i Hamar og samarbeidende mot sykehus, institusjoner, fysioterapeuter og andre med behov for ortopediske hjelpemidler. Vi er i vekst, der er derfor store muligheter for egenutvikling og påvirkning av egen arbeidssituasjon for rette vedkommende.

Hamar Ortopediske AS er en liten, men moderne virksomhet som satser på bruken av digitale verktøy. VI har meget lang og bred kompetanse innen fremstilling av ortopedisk fottøy og kan som en av svært få, tilby full opplæring innenfor dette området.
Hamar Ortopediske AS har avtale med ortopedisk kirurg som ukentlig avholder kliniske konsultasjoner i våre lokaler. Vi er en del av et velfungerende diabetes fot-team.

Vi tilbyr konkurransedyklige lønns-, pensjons- og arbeidsbetingelser. Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål vedrørende vår ledige stilling.

Kontaktpersoner

Håkon Jensen, tlf: +47 992 72 050 / epost: hakon@ovl.no
Runar Moen Skotheim, tlf: +47 951 51 288 / epost: runar@hamar-ortopediske.no
Jan Skårer, tlf: +47 911 40 329 / epost: jan@hamar-ortopediske.no

Søknad sendes til

Hamar Ortopediske AS
att: Jan Skårer
Torggt. 1
2317 Hamar
jan@hamar-ortopediske.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt.