Proteser


proteser hamarHva er en protese?

En protese er en kunstig kroppsdel. Den har som hensikt å erstatte en manglende kroppsdel hos mennesker som er amputert som følge av kirurgi eller traume, eller om amputasjonen er medfødt. Vi tilbyr produksjon og tilpasning av proteser for ben. Det er amputasjonsnivået som i størst grad avgjør protesetype. Leggprotese og lårprotese er de vanligste.

Hvordan kan man søke om protese?

Bare lege med spesialisering er godkjente rekvirenter av proteser. Ved amputasjon er man i så henseende ivaretatt gjennom sykehus og dets rehabeliteringsavdeling. Ved fornyelser av proteser kan man treffe både ortoped og ortopediingeniør her hos oss. I fellesskap vil vi bestrebe oss på å tilby det beste for hver enkelt bruker. Dersom du er protesebruker er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende prat med vår ortopediingeniør.Utviklet av Effekt Media